คําคมโดนๆก่อนเซ็นต์ชื่อในเอกสาร

ก่อนเซ็นต์ชื่อในเอกสารใดๆ
พึงจำไว้ว่า..ข้อความตัวโตๆ นั้น
คือผลประโยชน์ที่เขาจะให้เรา
แต่ที่พิมพ์ไว้ตัวเล็กๆ นั่น..
คือสิ่งที่เราต้องเสีย..

Tags: , , ,

Loading Facebook Comments ...