คนช่วยเลี้ยงลูก

ถ้าเราไม่มีเวลาเลี้ยงลูก
จะมีผู้ที่คอยดูแลแทน 4 คน
คนแรกชื่อ Internet
คนต่อมาคือ โทรทัศน์
คนที่สามคือ เกม
คนสุดท้าย โทรศัพท์มือถือ

Tags: , ,

Loading Facebook Comments ...