คําคมโดนใจ”ความรัก”ก็เหมือน”เศรษฐศาสตร์”

“ความรัก”ก็เหมือน”เศรษฐศาสตร์”
มีเราเป็น”อุปสงค์” เธอเป็น “อุปทาน”
และ “มือที่สาม” คือ “อุปสรรค”

Tags: , ,

Loading Facebook Comments ...