ความรักคือทุกอย่าง

ความรักคือทุกอย่าง
คือการสร้าง คือการทำลาย
คือความเข้มแข็ง คือความอ่อนไหว
คือเหตุผลมากมาย…ที่ไร้ซึ่งนิยาม