คําคมความรักคนโง่..เลือกคนที่ตนรัก

คนโง่..เลือกคนที่ตนรัก
คนฉลาดเลือกคนที่รักตน

Tags: , , , , , , , , , , ,