คําคมความรักเปรียบเสมือนเม็ดทราย

ความรักเปรียบเสมือนเม็ดทราย
ยิ่งบีบแรงทรายก็ยิ่งไหลออกจากมือเร็วขึ้น

Tags: , , , , , ,