คําคมภาษาอังกฤษทฤษฎีสัมพันธภาพ

“วางมือบนเตาร้อนเพียงหนึ่งนาที
รู้สึกราวกับนานเป็นชั่วโมง
นั่งกับสาวงามนานหนึ่งชั่วโมง
กลับรู้สึกเหมือนแค่หนึ่งนาที
นี่แหละสัมพัทธภาพ”

“Put your hand on a hot stove for a minute,
and it seems like an hour.
Sit with a pretty girl for an hour,
and it seems like a minute.
That’s relativity “

Tags: , , , , , ,