คําคมโดนๆวิ่งมารับโทรศัพท์

เวลาที่เราวิ่งมารับโทรศัพท์จากที่ไกลๆ…เมื่อถึง
โทรศัพท์..เสียงมันมักจะหยุด…
เราจะเข้าไป 1 จังหวะเสมอ…

Tags: ,