คําคมสอนใจเมื่อเราเกลียดใครสักคน

เมื่อเราโกรธ เกลียดใครสักคนมากๆ
ให้บอกตัวเราเองว่า
อายุเราสั้นเกินกว่าจะอยู่ด้วยความเกลียดชัง

Tags: , ,