คําคมความรักเริ่ม..แรกรัก

เริ่ม..แรกรักกันเหมือน “น้ำตาล”
ทุกอย่างหวานกันไปหมด
พอนานไป “ล ลิง” หายก็สลด
คงเหลือแต่หยด “น้ำตา”

Tags: , , , , , ,