ไม่ต้อง อยู่ด้วยกัน ถึง 100 ปี

ไม่ต้อง อยู่ด้วยกัน ถึง 100 ปี
ขอแค่ เป็นแฟนที่ดี
ตลอดเวลาที่ “คบกัน” ก็พอ

Tags: , , , , , , ,