ชนะด้วยอาวุธ

ถ้าชนะด้วยอาวุธ
จะสิ้นสุดด้วยความแค้น..
ถ้าใช้ธรรมะ ชนะแทน
ความเคืองแค้นจะหายไป