ตั้งใจจะลืมมาเป็นปี

ตั้งใจจะลืมมาเป็นปี
แต่แค่มาเจอกัน “ไม่กี่นาที”
ต้องกลับไปเริ่ม “ลืมใหม่”

Tags: , , , , , ,