ทะเลาะกันด้วยเรื่องเมื่อวานนี้

“หากเราทะเลาะกันด้วยเรื่อง เมื่อวานนี้
เราอาจจะสูญเสีย วันพรุ่งนี้”