ทำไม… คนดีหายากนัก?

ทำไม…
คนดีหายากนัก?
เพราะคนส่วนมากพยายามหา
แต่ไม่ได้พยายามที่จะเป็น

Tags: , , , , , , ,