พระอาทิตย์ ทำให้ทุกสิ่งอย่างสว่างไสว

พระอาทิตย์
ทำให้ทุกสิ่งอย่างสว่างไสว
แต่เราก็ยังต้องทำความเข้าใจ
ในส่วนที่มืด ซึ่งมันยังดำรงอยู่

Tags: , , ,