คําคมโดนใจรักดีๆ ไม่ต้องมีโปรโมชั่น …

รักดีๆ ไม่ต้องมีโปรโมชั่น …
รักสั้นๆ
ต้องเลือกโปรโมชั่นดีๆ …

Tags: , , , , , ,

Loading Facebook Comments ...