ลำบากวันนี้ สบายวันหน้า

ลำบากวันนี้ สบายวันหน้า
แต่ถ้า….
ขี้เกียจวันนี้ ก็สบายวันนี้เลย

Tags: ,