ศัตรูน่ากลัวที่สุด

ศัตรูน่ากลัวที่สุด…
คือคนที่เคยสนิทกับเรา…