คําคมโดนใจอย่าเลือกคนที่เราคิดว่าน่าจะอยู่กับเขาได้

อย่าเลือกคนที่เราคิดว่าน่าจะอยู่กับเขาได้
แต่ให้เลือกคนที่เราคิดว่าเรา “คงอยู่ไม่ได้” ถ้าไม่มีเขา

Tags: , , ,

Loading Facebook Comments ...