อย่าแบกอะไรที่เกินกำลังของตัวเอง

อย่าแบกอะไร…ที่เกินกำลังของตัวเอง
เพราะไม่เพียงแต่ มันจะทำให้เป็นทุกข์
แต่บางทีอาจมีผลต่อการยืนตรงๆ
อย่างยาวนานของเราด้วย