เกียรติที่สูงส่ง ไม่ต้องอวดอ้าง

เกียรติที่สูงส่ง ไม่ต้องอวดอ้าง
ถ้าเราทำตัวได้เหมาะสม
เป็นคนที่ดี ไม่โอ้อ้วด
ผู้อื่นจะเป็นคนมอบ “เกียรติยศ”
ให้กับเราเอง

Tags: , , , , ,