เทียนที่นำไปจุดเทียนให้เล่มอื่น

เทียน…หากนำไปจุดให้กับเล่มอื่น
มันจะไม่สูญเสีย ความสว่างในตัวเอง…
แต่จะทำให้ ทุกอย่าง สว่างไสวยิ่งขึ้น…..