เราไม่ควรประเมินค่าความเป็นคน

เราไม่ควรประเมินค่า
ความเป็นคนจากอาชีพที่เขานั้นทำ
แต่สามารถประเมินค่าได้จาก
ตอนที่เขาล้มลง
และลุกขึ้นใหม่ ไม่ยอมแพ้

Tags: ,