เริ่ม..แรกรัก

เริ่ม..แรกรักกันเหมือน “น้ำตา
ทุกอย่างดูหอมหวานไปหมด
พอนานไป “ล ลิง” หายก็สลด
คงเหลือแต่หยด “น้ำตา