คําคมโดนใจเวลาเจอความพลัดพราก

เวลาเจอความพลัดพราก…ให้บอกตัวเองว่า…
นี่คือบทเรียนของการ…รุู้จักหยัดยืนด้วยขาตัวเอง

Tags: , , , , , ,

Loading Facebook Comments ...