ให้ความสำคัญ กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า

ให้ความสำคัญ
กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า
ก่อนที่”เวลา” จะพรากจากไป
“ใส่ใจ” คนที่อยู่ข้างๆกาย
ก่อนที่จะไม่มีใคร “อยู่ข้างๆเรา”

Tags: , , , , , , ,