คําคมสอนใจบินสูงๆ

ขณะที่คนมากมายจ้องดูว่าคุณบินได้สูงแค่ไหน
มีเพียงน้อยคนที่ห่วงใยว่าคุณบินเหนื่อยไหม
(โดย เจิ้ง ซินเหยา)


1 2 3 4 5