การเรียนรู้

การศึกษาในระบบ
ช่วยให้คุณพอจะ “หาเลียงชีพได้”
แต่การเรียนรู้ใฝ่รู้ด้วยตนเอง
จะช่วยเสริมให้คุณ “ร่ำรวย”

หลักการลงแรงทำงาน

การทำเรื่องไม่สำคัญให้ดีนั้น
ไม่ได้ทำให้มันมีความสำคัญขึ้นมา
และงานที่กินเวลามาก
ไม่ได้หมายแปลว่ามันเป็นงานสำคัญ

ป้องกันการเงิบ

อย่าอ่านเฉพาะ “จั่วหัว”
อย่าเชื่อเพราะแค่มีคนแชร์
Double check ข้อมูลก่อน “พล่าม”
แต่ถ้า “ล้อฟรี” ไปแล้วก็อย่า “แถ”
“เงิบ แล้ว เงียบ” จะดูแย่น้อยกว่ากว่า “เงิบ แล้วโง่”

เราไม่สามารถถือเทียน

เราไม่สามารถถือเทียน
เพื่อให้แสงสว่างกับทางเดินของอีกคน
โดยที่ ไม่ให้แสงสว่าง กับทางเดินของเราได้

การสร้างและทำลาย

การทำลายคนหนึ่งคน
ใช้แค่คำพูด ก็เพียงพอ
แต่หากจะสร้างคนหนึ่งคน
ต้องใช้คำพูด และคำเขียนเป็นร้อยเป็นพันคำ


1 2 3