ถูกต้องทางศีลธรรม

พึงระลึกไว้อย่างนึงว่า
บางอย่างที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ไม่ได้จำเป็นว่า
จะถูกต้องตามศิลธรรม


1 2 3