ชนะด้วยอาวุธ

ถ้าชนะด้วยอาวุธ
จะสิ้นสุดด้วยความแค้น..
ถ้าใช้ธรรมะ ชนะแทน
ความเคืองแค้นจะหายไป

ลักษณะนิสัยของคุณ

12

จงจำไว้ว่าลักษณะบุคลิก, นิสัยใจคอ ของคุณ
เป็นตัวกำหนดโชคชะตาชีวิตและอนาคต ของคุณเอง

วิธีดูคนที่ได้ผล

46

วิธีดูคนที่ได้ผลคือ…
ดูวิธีปฏิบัติต่อคนที่ …เขาไม่มีผลประโยชน์ด้วย..


1 2 3 4 5