คําคมสอนใจบินสูงๆ

ขณะที่คนมากมายจ้องดูว่าคุณบินได้สูงแค่ไหน
มีเพียงน้อยคนที่ห่วงใยว่าคุณบินเหนื่อยไหม
(โดย เจิ้ง ซินเหยา)

คําคมแรงๆข่าวลือ

ข่าวลือ
มักถูกสร้าง…โดย “คนที่เกลียด”
ส่งต่อ….โดย…”คนไม่คิด”
และ…ถูกเชื่อ…โดย…”คนหูเบา”


1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23