คําคมเด็ดๆหน้าตาดี

“สเตตัส” ดีบ้าง … ไม่ดีบ้าง …
“ได้โปรดอภัย”
จะให้อะไร “มันดีตลอดไป”
เหมือน “หน้าตาคนโพสต์” คงไม่มี

คําคมโดนๆก่อนเซ็นต์ชื่อในเอกสาร

10

ก่อนเซ็นต์ชื่อในเอกสารใดๆ
พึงจำไว้ว่า..ข้อความตัวโตๆ นั้น
คือผลประโยชน์ที่เขาจะให้เรา
แต่ที่พิมพ์ไว้ตัวเล็กๆ นั่น..
คือสิ่งที่เราต้องเสีย..


1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23