คําคมโดนใจคู่รักที่คบกัน

12

คู่รักที่คบกัน “นานที่สุด”
ไม่ใใช่เพราะเขา “รักกันมากที่สุด”
แต่เป็นเพราะเขา
“เปิดใจและให้อภัย” กันมากที่สุดต่างหาก


1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23