คําคมความรักนิยามความรัก

ความรักคือทุกอย่าง
คือการสร้าง คือการทำลาย
คือความเข้มแข็ง คือความอ่อนไหว
คือเหตุผลมากมายที่ไร้ซึ่งนิยาม


1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23