คุณสมบัติผู้ประสบความสำเร็จ

ความมีวินัย ความอดทน และการทำงานหนักอย่างฉลาด
รู้การกำหนดเป้าหมาย และรู้จักจังหวะเวลาที่เหมาะสม
คือคุณสมบัติ “ผู้ที่จะประสบความสำเร็จ” ต้องมี

เริ่ม..แรกรัก

เริ่ม..แรกรักกันเหมือน “น้ำตา
ทุกอย่างดูหอมหวานไปหมด
พอนานไป “ล ลิง” หายก็สลด
คงเหลือแต่หยด “น้ำตา

ความรักคือทุกอย่าง

ความรักคือทุกอย่าง
คือการสร้าง คือการทำลาย
คือความเข้มแข็ง คือความอ่อนไหว
คือเหตุผลมากมาย…ที่ไร้ซึ่งนิยาม


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 23