การสร้างและทำลาย

การทำลายคนหนึ่งคน
ใช้แค่คำพูด ก็เพียงพอ
แต่หากจะสร้างคนหนึ่งคน
ต้องใช้คำพูด และคำเขียนเป็นร้อยเป็นพันคำ

ชนะด้วยอาวุธ

ถ้าชนะด้วยอาวุธ
จะสิ้นสุดด้วยความแค้น..
ถ้าใช้ธรรมะ ชนะแทน
ความเคืองแค้นจะหายไป

ถูกต้องทางศีลธรรม

พึงระลึกไว้อย่างนึงว่า
บางอย่างที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ไม่ได้จำเป็นว่า
จะถูกต้องตามศิลธรรม

ฟู่ฟ่า

ฟู่ฟ่าเดี๋ยวก็วาย…
เรียบง่ายอยู่ได้นาน…

ผู้นำผู้ตาม

ผู้ใดที่ไม่สามารถเป็นผู้ตามที่ดีได้
ก็ยากที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้เช่นกัน


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 23