คําคมแรงๆค่าของคน

ค่าของคน อยู่ที่ผลของใจ
ค่าของใคร อยู่ที่ใจของเขา
ขายไข่ปิ้ง ก็สุขได้ถ้าจิตใจดี
ตำแหน่งใหญ่เป็นรัฐมนตรี
จะสุขไหมถ้าใจโกง

Quote…With money

With Money you can buy a HOUSE but not a HOME
With Money you can buy a CLOCK but not TIME
With Money you can buy a BED but not SLEEP
With Money you can buy a BOOK, but not KNOWLEDGE
With Money you can a DOCTOR, but not GOOD HEALTH
With Money you can buy a POSITION but not RESPECT
With Money you can buy BLOOD but not LIFE
With Money you can buy SEX but not LOVE


1 2 3 4 5 6