เป็นแฟนกับผม

เป็นแฟนกับผม
คุณไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลย
นอกจาก “นามสกุล”

ข้อดีของการนอนน้อย

ข้อดี…ของการนอนน้อย…คือ
คือ…มีเวลาคิดถึงเธอ ได้มากขึ้น
ข้อเสีย…ของการนอนน้อย…คือ
คือ…มีเวลาฝันถึงเธอได้น้อยลง

แฟนที่ดี

หลายๆ คนสามารถเป็น “แฟนที่ดี” ได้
แต่ น่าเสียดาย …ที่…
“ไม่เคยมีโอกาสได้เป็น” …


1 2 3 4 5 6