คําคมโดนใจคู่รักที่คบกัน

12

คู่รักที่คบกัน “นานที่สุด”
ไม่ใใช่เพราะเขา “รักกันมากที่สุด”
แต่เป็นเพราะเขา
“เปิดใจและให้อภัย” กันมากที่สุดต่างหาก

คําคมความรักนิยามความรัก

ความรักคือทุกอย่าง
คือการสร้าง คือการทำลาย
คือความเข้มแข็ง คือความอ่อนไหว
คือเหตุผลมากมายที่ไร้ซึ่งนิยาม


1 2 3 4 5 6