คําคมสอนใจความรู้

จุดหมายของการดื่มเหล้าเมา
ไม่ใช่ยี่ห้อของสุรา
จุดหมายของการศึกษา
คือความรู้ที่ได้มาไม่ใช่สถาบัน

Quote…With money

With Money you can buy a HOUSE but not a HOME
With Money you can buy a CLOCK but not TIME
With Money you can buy a BED but not SLEEP
With Money you can buy a BOOK, but not KNOWLEDGE
With Money you can a DOCTOR, but not GOOD HEALTH
With Money you can buy a POSITION but not RESPECT
With Money you can buy BLOOD but not LIFE
With Money you can buy SEX but not LOVE


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11