คนช่วยเลี้ยงลูก

0

ถ้าเราไม่มีเวลาเลี้ยงลูก
จะมีผู้ที่คอยดูแลแทน 4 คน
คนแรกชื่อ Internet
คนต่อมาคือ โทรทัศน์
คนที่สามคือ เกม
คนสุดท้าย โทรศัพท์มือถือ

คําคมชีวิตกับเทียนไข

541

ชีวิตของคนเรานั้น ก็เหมือนกับเทียนไข
ต่อให้แกะสลักสวยงามเพียงใด
ผลสุดท้าย….ก็ไหม้หมดอยู่ดี

ใครบางคน

0

ที่เล่นมุขเสี่ยวๆ
ไม่ได้เพื่อ “ความสนุก”
แต่เล่นเพื่อ “ความสุข”
ของใครซักคน

รู้จักตัวเอง

เมื่อยิ่งใหญ่ให้มองฟ้า
เมื่อด้อยค่าให้มองดิน
คนที่ “รู้จักตัวเอง”
จะไม่ดูถูกตัวเอง
และไม่หลงตัวเอง

การเรียนรู้

การศึกษาในระบบ
ช่วยให้คุณพอจะ “หาเลียงชีพได้”
แต่การเรียนรู้ใฝ่รู้ด้วยตนเอง
จะช่วยเสริมให้คุณ “ร่ำรวย”

หลักการลงแรงทำงาน

การทำเรื่องไม่สำคัญให้ดีนั้น
ไม่ได้ทำให้มันมีความสำคัญขึ้นมา
และงานที่กินเวลามาก
ไม่ได้หมายแปลว่ามันเป็นงานสำคัญ


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11