คําคมโดนๆก่อนเซ็นต์ชื่อในเอกสาร

10

ก่อนเซ็นต์ชื่อในเอกสารใดๆ
พึงจำไว้ว่า..ข้อความตัวโตๆ นั้น
คือผลประโยชน์ที่เขาจะให้เรา
แต่ที่พิมพ์ไว้ตัวเล็กๆ นั่น..
คือสิ่งที่เราต้องเสีย..

ลักษณะนิสัยของคุณ

12

จงจำไว้ว่าลักษณะบุคลิก, นิสัยใจคอ ของคุณ
เป็นตัวกำหนดโชคชะตาชีวิตและอนาคต ของคุณเอง

วิธีดูคนที่ได้ผล

46

วิธีดูคนที่ได้ผลคือ…
ดูวิธีปฏิบัติต่อคนที่ …เขาไม่มีผลประโยชน์ด้วย..


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11