เป็นแฟนกับผม

เป็นแฟนกับผม
คุณไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลย
นอกจาก “นามสกุล”

Quote…Intelligence is when you find.

Intelligence is when you find
a mistake in your boss’s work
Wisdom is when you think about it
and decide not to mention it.
ความรอบรู้ก็คือ เมื่อคุณได้พบ
ข้อผิดพลาดในงานของหัวหน้า
สติปัญญาก็คือ เมื่อคุณคิดถึงเรื่องนี้
แล้วก็ตัดสินใจไม่เอ่ยถึงมัน


1 2 3 4 5